Sammanhang (2013-

Sammahang är ett konstprojekt där jag utforskar vad sammanhang kan innebära i den omedelbara stunden. Utifrån en serie bilder, ljud- och videoupptagningar letar jag efter vad olika platser i Stockholm har för sammanhang. Vad innebär platsen just där och då, och vad det kan säga oss om våra liv. Projektet kommer att utvecklas i samarbete med Elisabeth Karlsson som ska få ge sin vision av sammanhangen. Målet är en samutställning senast 2018.