Om

Bio
Johan Okker föddes 1974 i Stockholm med ett Finskt ursprung. Trots att människor sällan förekommer i hans bilder är de ofta närvarande genom sin frånvaro. Johans bilder gestaltar ofta människans villkor i samhället genom detaljer och med inslag av samhällskritik.

Bio
Johan Okker has Finnish origins and was born 1974 in Stockholm. Although humans seldom are present in his photograps they are often present in their abscence. Johans imagery often figurates the individuals terms and conditions in the present society through details and with elements critique against the society.